Կամավոր ատեստավորում

Հեղինակային կրթական ծրագրի դասավանդողի կամավոր ատեստավորում

Posted on Updated on

Հեղինակային կրթական ծրագրի դասավանդողների կամավոր ատեստավորում
Կամավոր ատեստավորման բովանդակությունը
Հանրային ներկայացման ներկայացվող պահանջներ
Կամավոր ատեստավորման կազմակերպման կարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, միջին և ավագ դպրոց
Դասավանդող ՝ Ժաննա Հակոբյան
Դասավանդվող առարկա՝  ռուսերեն

Ուսումնական բլոգ

Իմ լաբորատորիայի բլոգ


Սահիկաշար

Վերջին երեք ուսումնական տարիների մանկավարժական գործունեության մասին տեղեկությունների փաթեթ

Читать далее…
Реклама